Novinky

30.05.2016 12:12
  Nový elektronický časopis Umělecké terapie je na světě. Časopis je prvním...
16.03.2016 10:18
Nové číslo časopisu Muzikoterapie (vydává MIČR - Muzikoterapeutický institut ČR). Rozhovor na str....
09.09.2015 10:15
Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci ve spolupráci s MAUT - Mezinárodní asociací uměleckých...
<< 1 | 2

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Vítejte!

Muzikoterapie je samostatný a svébytný obor, který používá hudbu jako terapeutický prostředek. Z terapeutického hlediska nastupuje svoji komunikační funkci tam, kde mluvená řeč vstup nenajde. „Muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, taneční terapie a další umělecko-terapeutické přístupy v současné době nabízí rozdílné metody, techniky a prostředky, které však mohou naplňovat podobné nebo také společné cíle ve vzájemné spolupráci s lékařskými, psychologickými a speciálními výchovně - vzdělávacími prostředky a cíli.“ (Břicháčková, Vilímek, 2008, str.9)

 

 

Kontakt

Mgr. Marie Beníčková, Ph.D. +420 774 175800 mariebenickova@seznam.cz